måndag 28 september 2009

Mental kontra Fysisk Träning

Nyligen läste jag en e-bok med den förpliktande titeln
"Hyper Advanced Training System", marknadsföringen hävdar att boken
"avslöjar" fantastiska träningsmetoder som  utvecklades och
användes av Bruce Lee.
 
Internet är ju som bekant nerlusat med såna här Fantastiska erbjudanden som
oftast innebär att någon har kommit över utgångna rättigheter till gamla
böcker och försöker tjäna pengar genom att hypa innehållet och kränga det
som e-books, ibland till rena fantasipriser.
 
Jag är ju alldeles för nyfiken för att låta bli och när priset är någorlunda rimligt köper
jag en och annan med ursäkten att jag kan ju inte veta att det är skräp om jag inte
testar. Allt är ju faktiskt inte skräp även om det mesta är mediokert och överprisat.
 
Själva träningstipsen i den här var ju heller inte mycket att komma med om man
ska leva upp till titeln. Gammal skåpmat med torftiga teckningar som illustration.
Däremot fanns det en hel del intressant om mental träning bl.a. lite bakgrund.
Under 70 och 80talets olympiader dominerade Sovjetiska idrottare totalt och
man talade om det "Ryska undret". Misstankar om doping spreds och en hel
del sånt avslöjades, men en viktig faktor var att dom var först med att införa
Mental Träning på ett systematiskt sätt.
 
Enligt boken så genomfördes en undersökning 1993 med följande förutsättningar;
en grupp någorlunda likvärdiga idrottare delades in i 5 grupper;
 
Grupp 1: 100% Fysisk träning
Grupp 2: 75% Fysisk, 25% Mental träning 
Grupp 3: 50% Fysisk, 50% Mental träning
Grupp 4: 25% Fysisk, 75% Mental träning
Grupp 5: 100% Mental träning
 
Sedan genomfördes en mängd tävlingsmoment med följande resultat;
 
1:a Grupp 3
2:a Grupp 4
3:a Grupp 2
4:a Grupp 5
5:a Grupp 1
 
Boken säger inget om vilken tidsperiod det gällde men självklart är att
det handlade om idrottare som redan hade nått en bra nivå i sin idrottsgren.
Det måste självklart finnas en fysisk grundstatus efter de krav som
respektive idrott kräver.
 
Jag har sett den här typen av uträkningar förr men vet inte hur mycket "vetenskaplig"
trovärdighet de har men man behöver ju inte heller veta det för att förstå
att det mentala tillståndet spelar en enorm roll i all form av idrott, och i all annan
mänsklig verksamhet för den delen.
 
För mig som tränar Karate är det ju dessutom fullständigt omöjligt att köra
100% Fysisk träning, ska man lämna hjärnan hemma då? hård fys med focus
och fighting spirit är lika mycket mentalt som fysiskt för mig.
 
Grundtekniker och Kata förutsätter att man mentalt lever sig in i sina rörelser
och i sin fantasi "ser" ett resultat av det man gör. Detta är det tyvärr många
glömmer bort och resultatet blir därefter.
 
Nu menas ju i detta sammanhang "Mental Träning" som bedrivs i det sk
Alpha-stadiet, när hjärnvågorna går ner på en lägre frekvens och man är
helt avslappnad. Man kan använda olika metoder ex meditation för att
hamna där och sedan "programmera" hjärna med bilder av det man vill uppnå.
 
Jag har ingen aning om jag är i Alpha-stadiet eller inte när jag springer men
ofta när jag springer lite längre i skogen upplever jag att jag går in i nån typ
av meditativt tillstånd där tid och rum upphör. Jag har ett system där jag
upprepar fraser för mig själv (ibland högt) ex. om jag har känt mig lite krasslig
så kör jag med "Jag är Frisk-Jag är Stark" . Själva upprepningen i sig tror jag
bidrar till att jag hamnar i rätt tillstånd och jag är övertygad om att jag har
övervunnit många "baciller" på detta sätt.
 
Milen i skogen ger mig alltså en dryg timmas Kondition och Mental träning.
 
 
MIND.....Your Life
 
 
 
 

lördag 26 september 2009

Kan Självförsvar vara Offensivt?

 
Denna vecka har jag kört 2 st. utbildningar med kommunens personal
som tar hand om ensamkommande flyktingar (oftast ungdomar).
 
Människor som har utsatts för eller har bevittnat extrema
våldshandlingar blir självklart mer benägna att se våld som en lösning
på konflikter än dom som vuxit upp i en mer fredlig miljö. Kunskaper
om hur våld och självförsvar fungerar är särskilt viktigt för alla som jobbar
med människor som på olika sätt är i kris.
 
Om vi tittar på hur Våld uppkommer så finns det 2 olika upplägg.
 
# 1 Börjar med någon typ av konflikt, oftast verbalt men också knuffar
och andra provokationer för att slutligen explodera i våld.
Denna typ av våld har man ju goda chanser att undvika, kunskaper i
psykologi och konflikthantering har man god användning för här.
MIND-konceptet innefattar även verktyg för detta.
 
# 2 Är direkt överfall, här behövs inte ens nån konflikt. Kunskaper i
psykologi och konflikthantering har du ingen som helst nytta av här,
du måste kunna försvara dig FYSISKT.
 
I båda dessa fall kan våldet vara av olika allvarlighetsgrad, för att
förenkladetta delar jag in det i 3 olika grader (självklart är verkligheten
inte så lätt att kategorisera)
 
Nivå 1. Här har våldet inte något riktigt uppsåt utan begås av förvirrade
eller tillfälligt upprörda människor. Personal inom äldrevården, skolan
mm. blir oftast utsatta för denna typ av våld. Blockeringar och
greppbrytning är viktiga verktyg här, man skall inte behöva få en blåtira
på jobbet av en förvirrad patient. Dessa situationer kan dessutom vara
omöjliga att undvika om man ska sköta sitt jobb.
 
Nivå 2. Här är det ett snäpp värre, här finns ett klart uppsåt även om det
inte är att orsaka allvarlig skada, utan oftast att förödmjuka offret eller
att själv visa hur tuff man är. Krog o gatuslagsmål, Våld inom familjen
mm. hamnar i denna kategori. Dessa situationer är nästan alltid
möjliga att undvika men i värsta fall måste man ta till våld.
 
Nivå 3. Här finns en enorm skillnad, här finns Uppsåt och det är att
orsaka allvarliga skador, döda eller våldta. Uppsåt skapar motivation
och ett defensivt agerande här kommer att leda till katastrof.
 
Om du Utsätts för # 2, Nivå 3 så är det då och endast då det bara
finns en lösning och det är brutalt VÅLD, du måste skada angriparen
innan han skadar dig.
 
Nivå 1 & 2. tillhör kategorin Socialt våld dvs det pågår i ett socialt
sammanhang, vi försöker lösa sociala konflikter med våld.
Det gemensamma är att det GÅR att undvika även om det i
vissa fall är svart att se hur.
 
Nivå 3. är Asocialt våld, det finns inget socialt sammanhang alls
här finns psykopater som angriper första bästa offer som kommer
i deras väg. Att vara "human" och "defensiv" kan kosta dig livet.
 
Att veta hur man orsakar maximal skada med minimal kraft är
det som kan rädda ditt liv och den kunskapen gör dig inte till
en "farlig" människa. Däremot kan den göra dig till en tryggare
människa och trygga människor använder aldrig våld när det
inte behövs.
 
 
MIND.......Your Life