fredag 1 november 2013

Är Läkemedelsindustrin till För mänskligheten eller är det tvärtom?

"Dagens läkare skriver ut medicin de vet lite om, mot sjukdomar de vet mindre om, till patienter de inte vet något om."

Minns inte riktigt var jag läste citatet men det fastnade, och iaf den sista satsen kan väl alla hålla med om.I samma veva kollade jag den här filmen.


Historien om hur läkemedelsindustrin skaffade monopol på vad som fick sägas om hälsoeffekter av naturpreparat mm, dvs inget. Hur cancer blivit världens största business är verkligen skrämmande, värt att kolla på hela filmen.

Denna oheliga allians mellan läkare och läkemedelsindustrin uppmärksammas som tur är mer och mer;

http://newsvoice.se/2012/04/19/ta-kroppens-sjalvlakande-mekanismer-pa-allvar-och-ifragasatt-lakemedelsindustrins-vinstintressen/

Ta kroppens självläkande mekanismer på allvar och ifrågasätt läkemedelsindustrins vinstintressen

Kroppens självläkande mekanismer
Den traditionella skolmedicinen har allvarliga luckor. Det är oroande att dagens läkare bortser från patientens egen historia och kunskap om sig själv. I stället för att försöka dämpa sjukdomens symptom borde kroppens eget larmsystem tas på allvar. Det är dags att börja tänka utanför skolmedicinens ramar och stå emot läkemedelsbolagens kortsiktiga vinstintressen. Det skriver Catarina Bäckstrand som vill förändra synen på hälsa och medicin. 
Att det finns mängder av alternativ till skolmedicinen som fullständigt negligeras när det gäller allvarliga sjukdomar som cancer, diabetes, MS med flera borde rimligtvis uppröra de flesta, om bara kunskapen fanns. Jag upplever dessvärre att 90% litar helt utan ifrågasättande på "läkarvetenskapen" som lyckats dupera oss till att se den som allvetande.
Alla andra kan därmed stämmas för "kvacksalveri"
Go Figure!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar